Mgr. Radka Adámková

Mgr. Radka Adámková

vedoucí lékárník

Co mě k farmacii přivedlo?

Můj dlouholetý zájem o léčivé rostliny, o které jsem se zajímala již od dětství. Doma jsme pěstovali a sbírali léčivé rostlinky, s maminkou připravovaly různé čajové směsi a medicíny proti kaši, nachlazení, na bolavé nohy atp. Maminka chtěla být zdravotní sestrou, ale okolnosti jí to neumožnily, tak se alespoň angažovala jako dobrovolník v Červeném kříži a brávala mne jako dítě sebou na různé akce, kde se ošetřovaly rány, pomáhalo se raněným a mne to velmi bavilo.
Vždy mne velmi přitahovaly příběhy o čarodějnicích, šamanech, starověkých lékařích a alchymistech a téměř zázračných uzdraveních. Od dětství jsem měla závažné zdravotní potíže, které mne nutily vnímat svět jinak než mé vrstevníky, hodně času jsem trávila u lékařů nebo v nemocnici, nesměla jsem chodit a proto mohla svět pozorovat v jeho niterných pochodech. Obdivovala jsem svět bílých plášťů, odvahu a zodpovědnost pomáhat jiným, ale nikdy jsem neměla odvahu nebo potřebu do někoho řezat nebo píchat injekce…a to rozhodlo…v lékárně je “bílo”, ale voní to tam po mých milovaných bylinkách, mastičkách a má své čarovné kouzlo novodobé alchymie.

Co vlastně v lékárně dělám?

V prvé řadě jsem zdravotníkem, pomáhající profesí, věnuji se výdeji a přípravě léků na recept, zdravotnického materiálu na poukazy i prodejem volně prodejných léčivých přípravků, edukaci pacientů o jejich správném používání, dávkování, uchovávání, dále předávám klientům vědomosti a zkušenosti z oblasti prevence a možností léčení nemocí, pomáhám jim v procesu vlastního uvědomění si a hledání příčin onemocnění a možností jejich léčení na hlubších úrovních.
Dalšími činnostmi, které jsou v rámci provozu lékárny nezbytné je zpracování receptů a poukazů pro zdravotní pojišťovny (taxace a retaxace, fakturace), evidence omamných látek, každodenní objednávání, příjem a uskladnění zboží dle zásad správné lékárenské praxe, práce s lékárenským počítačovým systémem, kontrola doby použitelnosti léků, zdravotnického materiálu, surovin, zabezpečení provozu lékárny dle norem a právních předpisů, sledovat a vyřizovat nezbytná hlášení ze SÚKLu ohledně stahování léčivých přípravků z lékáren či ostatních zdravotnických zařízení, poskytovat nezbytné konzultace lékařům z oblasti farmakologie, komunikovat s dodavateli, vypracování informačních materiálů pro potřeby široké laické veřejnosti (odborné články), neustále se musím vzdělávat a doplňovat vědomosti z oboru v rámci kontinuálního vzdělávání farmaceutů, které je garantováno profesní institucí – Českou lékárnickou komorou, jejíž členem je každý praktikující farmaceut.

Na které skupiny léků jsem skutečný specialista?

Mám atestaci a dlouholeté zkušenosti z homeopatie.

Nejvíce mě zajímá…

Nejvíce mne zajímá alternativní holistický přístup k pacientovi, jeho obtížím a následné hledání optimálního východiska z dané situace skloubením klasických postupů s  přírodními metodami.

Moje životní krédo…

Nic není nemožné, hranice svých možností si vytváříme sami.

Můj osobní cíl…

Dostudovat psychologii, rozšířit své poznatky z oboru homeopatie, vést poradnu rozvoje osobnosti, napsat a vydat knihu.

Radka Adámková je součástí našeho týmu od roku 2014 a na pozici vedoucího lékárníka pracuje v lékárně v Ořechově, občas ji můžete potkat také na pobočce v Tuřanech.

Podělte se s námi o dojem z nákupu!

Napište nám