Mgr. Luka Živković

Mgr. Luka Živković

vedoucí lékárník

Co mě k farmacii přivedlo?

Farmacie byla pro mě vždy symbolem fungujícího zdravotnického oboru, který pomáhá lidem zlepšovat zdraví. Zdraví bylo pro mě vždy důležité a v lékárně mám možnost lidem pomáhat každý den.

Co vlastně v lékárně dělám?

V lékárně se dostávám denně do kontaktu se zákazníky, kterým se snažím plnit jejích individuální přání. Někdy stačí podat krabičku, jindy je potřeba využít získané vědomosti pro nalezení ideálního řešení daného zdravotního problému s ohledem na vůli zákazníka.

Na které skupiny léků jsem skutečný specialista?

Pokud jde o skupiny léků, v kterých se dobře význam, tak to jsou přípravky na podporu těhotenství. Pod vedením doc. Pazourka jsem zkoumal tyto přípravky analytickými metodami.
Tuto skupinu léků mám rád, protože je v životě často spojována s radostnými chvílemi.

Nejvíce mě zajímá…

Nejdůležitější je pro mě, aby lidé, s nimiž přijdu do kontaktu, byli spokojeni a pocítili, že se o ně skutečně zajímám stejně, jako to dělají mí kolegové.

Moje životní krédo…

„Jak chcete, aby lidé jednali s Vámi, tak jednejte Vy s nimi.“

Můj osobní cíl…

Farmacie je dynamické odvětí, které se neustále vyvíjí. Proto je mým cílem celoživotně se vzdělávat a zlepšovat svoje služby zákazníkům.

Luka Živković je součástí našeho týmu od roku 2018 a na pozici lékárník asistent pracuje v lékárně v Ořechově, občas ho můžete potkat také na pobočce v Bučovicích.

Podělte se s námi o dojem z nákupu!

Napište nám