Nesnášenlivost (intolerance) laktózy
19.3.2018
Plnitelné kapsičky
9.4.2018

Biorytmy lidského organismu

Cirkadiální biorytmy jsou řízeny jednak zvenku střídáním dne a noci, což znamená střídání světla a tmy. Zároveň zde velkou roli hrají biologické hodiny, které udržují fungování cirkadiálních biorytmů i v případě, že se organismus ocitne v prostředí, kde ke střídání světla a tmy nedochází. Sídlo biologických hodin je v mozku, v hypotalamu. Střídání světla a tmy a činnost našich biologických hodin ovlivňují hladinu hormonu melatoninu, který je zodpovědný za měny aktivit orgánů v lidském těle.

Melatonin je hormon, který je produkován žlázou s vnitřní sekrecí epifýzou, která se též nazývá šišinka. Jeho produkce je ovlivňována činností biologických hodin, které jsou ale zároveň ovlivňovány hormonem melatoninem. Koncentrace melatoninu se během dne mění, maximum jeho produkce nastává v noci. Melatonin posiluje cirkadiální systém, tedy řízení biorytmů. Toto může být zejména ve stáří narušeno, protože klesá celková produkce melatoninu. Melatonin také zlepšuje kvalitu spánku, informuje o ročním období (délka jeho zvýšené koncentrace v noci se během roku mění, v zimě je delší a v létě kratší). Melatonin pravděpodobně ovlivňuje reprodukční schopnost a sexuální chování, podporuje imunitní systém, působí jako oxidant a jako určitá prevence proti rakovině a svým způsobem zpomaluje stárnutí.

Během 24 hodin se v lidském těle střídají dva funkční cykly, bdění a spánek, které doprovázejí změny aktivity centrální nervové soustavy i celé řady orgánových a metabolických funkcí.

Bdění je stav CNS (centrální nervové soustavy), kdy je organismus vzhůru, vnímá a sleduje okolí.

Spánek provází střídání dvou fází. N-REM a REM. N-REM spánek vzniká z relaxované bdělosti přechodem do dřímoty. Postupně dochází k útlumu mozkové kůry a poklesu svalového tonu. Srdeční i dechová frekvence klesají. Jedná se o hluboký spánek, který nedoprovázejí sny. REM spánek je doprovázen rychlými pohyby očí pod zavřenými víčky. Mozek vykazuje výraznou aktivitu, která se blíží stavu bdělosti. Tonus svalů je velmi nízký, ale je možno pozorovat záškuby končetin a trupu. Tuto fázi spánku doprovázejí sny. Jejich role zatím nebyla objasněna. Obě fáze spánku se během noci několikrát střídají, každá perioda trvá 90 až 100 minut.

Délky biorytmů odpovídají následujícím dějům: 24 hodin (Země se otočí kolem své osy). 28 dní (za tuto dobu oběhne Měsíc kolem Země). 365 dní (Země oběhne kolem Slunce. Na biorytmech jasně vidíme, že živé organismy nejsou jen součástí přírody na Zemi, ale zároveň součástí Vesmíru.

Pokud máte problémy se spánkem, neváhejte se obrátit na magistrylékárnách EUPHRASIA, rády vám poradí.

autor článku Bc. Pavlína Zusková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *