11.4.2016

Stopové prvky – třetí část

U části stopových prvků dosud není v jejich působení zcela objasněno a je i nadále zkoumáno. Jsou takové prvky, které se vyskytují v těle ve velmi […]
4.4.2016

Stopové prvky – druhá část

V předešlé části jsme se věnovali stopovým prvkům, které lidské tělo pro svou funkci nezbytně potřebuje. Naše tělo se ale neustále setkává i s prvky, které […]
29.3.2016

Stopové prvky – první část

Lidské tělo pro fungování svého metabolismu potřebuje nejen vitamíny, ale také celou řadu takzvaných stopových prvků. Stopovými prvky nazýváme takové, které jsou v lidském těle přítomny […]
24.3.2016

Veselé Velikonoce

Všem klientům lékáren EUPHRASIA přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a začátek jara v dobré kondici. A kdyby se přecejenom vyskytla nějaká potíž, jsme tu pro Vás […]